dijous, d’octubre 13, 2016

Destructor

Som tu i jo,
sols en aquest món,
que deixem que destrossin,
torturin i esclafin,
dictin i tracin,
tontes paraules d'amor.

No són liures,
ni tan sols tristes,
les nostres
mirades.

Són destructores
per allà
on passen.